Vyšetření plodu v 13 týdnu těhotenství

Novinka ! Pozvěte Vaše miminko na návštěvu k Vám domů pomocí 4D ultrazvuku.

miminko
pro galerii dalších obrázků klikněte zde


Možno objednat dopoledne na tel.:  603 216 524

Většina dětí se narodí zdravá, ale asi jedno dítě ze sta se rodí s vážným duševním nebo fyzickým postižením. K nejčastějším patří Downův syndrom, pro který je charakteristický nadpočetný chromozom 21 (trizomie 21). Čím je rodička starší, tím je riziko trizomie 21 vyšší, jak uvádí tabulka.

Vyhledávání Downova syndromu a možnosti vyšetření

Věk matky (let) Riziko Downova syndromu
ve 12. týdnu za porodu
20 1 z 1070 1 z 1530
25 1 z 950 1 z 1350
30 1 z 630 1 z 900
32 1 z 460 1 z 660
34 1 z 310 1 z 450
35 1 z 250 1 z 360
36 1 z 200 1 z 280
38 1 z 120 1 z 170
40 1 z 70 1 z 100
42 1 z 40 1 z 55
44 1 z 20 1 z 30

Jediný zcela spolehlivý způsob diagnostiky nebo vyloučení Downova syndromu u plodu je pomocí amniocentézy (odběru vzorku vody plodové) nebo biopsie choria (odběr vzorku placenty). Biopsie choria se provádí mezi 11.-14. týdnem těhotenství a spočívá v odběru mikroskopického vzorku placentární tkáně. Odběr vzorku vody plodové se provádí po 15. týdnu těhotenství. V obou případech se získá materiál stejného genetického složení jako plod. Výsledkem vyšetření je detailní posouzení chromozomů plodu. Nevýhodou těchto diagnostických vyšetření je, že mohou být provázeny nechtěnou ztrátou těhotenství, i když je plod zcela normální. Riziko ztráty těhotenství je asi 1 % (1 ze 100). Podle velikosti rizika Downova syndromu se lze rozhodnout pro invazivní vyšetření (amniocentézu či biopsii choria). Toto riziko nejpřesněji stanovíme kombinací těchto informací:

  • Věk matky
  • Ultrazvukový nález mezi 11. až 13.+ 6 týdnem těhotenství (vyšetření šíjového projasnění)
  • Výsledku stanovení určitých těhotenských hormonů z mateřské krve (biochemické vyšetření séra marky)

Ultrazvukové vyšetření šíjového projasnění

Mezi 11. až 13.+ 6 týdnem těhotenství provádíme ultrazvukové měření tzv. šíjového projasnění (nuchal translucency - NT). Šíjové projasnění je tekutina v kůži zátylku plodu, která je přechodně přítomna u všech plodů. U plodů s Downovým syndromem je však šířka tohoto projasnění významně větší.

Co dalšího lze ultrazvukem vyšetřit ?

Ultrazvukovým vyšetřením v 11. až 13.+ 6 týdnu těhotenství lze také:

  • Potvrdit, resp. upřesnit stáří těhotenství
  • Posoudit normální vývoj plodu
  • Diagnostikovat spolehlivě vícečetné těhotenství
  • Posoudit anatomii plodu viditelnou v tomto stadiu těhotenství

Biochemické vyšetření ze séra matky

Hladiny hormonů (volného ß-hCG a PAPP-A) se stanovují z krve získané odběrem ze žíly těhotné. U těhotenství s Downovým syndromem, častěji nacházíme zvýšené hladiny volného ß-hCG a snížené hladiny PAPP-A.

design by JS
Objednavky na vysetreni
po-pá od 9:00 do 12:00
na tel: 603 216 524
www.vysetreniplodu.cz

Mudr. Antonín Obr, Palachova 519, Čerčany, 257 22